něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 28. 09. 2020 na slet č.40 v 19h do klubu Paliárka.            

Dítě (próza, peterkey) • Pastelkou na papír (poezie, peterkey) • Labutě trhají se z opratí (povodňová rozvaha) (poezie, peterkey) • V Africe (demografická odrhovačka) (poezie, peterkey) • Seznamovací (tango) (poezie, peterkey) • zuby moudrosti (stomatologické boogie) (poezie, peterkey) • Komáří (zamilovaná) (poezie, peterkey) • Bílé myši (grunge-Ementál) (poezie, peterkey) • Raffi (óda na krk) (poezie, peterkey) • Sele (pig-pop) (poezie, peterkey) • Žáby (sebezpytná agitka zřizovatele Zverimexu) (poezie, peterkey) • Je jaro (shovívavá) (úvaha, peterkey) • Bude ticho (poezie, peterkey) • Hroši (gangsta-blues) (poezie, peterkey ) • Zástupy tupých (poezie, peterkey) • Quijo tam! (poezie, peterkey) • Dopis v lahvi (poezie, peterkey) • Koupil jsem v Tescu (úvaha, peterkey) • Udatný rytíř (poezie, peterkey) • Starý pes (poezie, peterkey) • Šedivý vlas (poezie, peterkey) • Skřítci (poezie, peterkey) • Sychravo (poezie, peterkey) • Volné verše (poezie, peterkey)

31.8.2020  (upr. 4.9.2020)
Volné verše

Zaslechl jsem volné verše a ustrnul nad jejich krásou. Byly tak nespoutané, prosté vzájemného očekávání, nutnosti podřídit se jeden druhému v předepsaný soulad rýmu (lhostejno-li obkročmo, sdruženě či jinak).

Vzduch voněl po dešti.

Připlouvaly a zase mizely ve zdánlivě nahodilém sledu. A zpívaly. O životě, v detailech i celku, o chvíli i věčnosti.

Civěl jsem na ně v marné potřebě přijít na kloub jejich kráse. Nebyla ve shodě, souladu, rytmu. Vzpíraly se všem predikcím a očekáváním.

Byl jsem jimi znepokojen. Člověk po čase uspokojení odvykne nejistotě a pochyby jsou tou nejkratší cestou do pekel.

Zavrhnout bezpečí a řád prvků Védské metriky, pohrdnout poctivou krásou asonancí a rýmů... Jen pro dočasné poblouznění nepravidelnou poesií?

Na rýmovačky je přeci spoleh! Slova naplňují předem určená schémata, neporušitelná forma omezuje, zároveň však podněcuje k tvořivosti! Rigidní struktury projasňují tu neotřelé rýmy, onde pitoreskní zvukomalebnosti, jinde zas potměšilá, byť jen drobná rebélie proti pravidlům.

Nic z té cudné krásy volné verše neozdobí – jsou na to příliš volné! Oslňují čtenáře svou lascivní, prvoplánovou provokací, pozlátkem laciné a falešné svobody.

Je potřeba vymezit se proti volným veršům, které jako mor napadají srdce našich tvůrců a obracejí je od skutečných hodnot. Musíme kategoricky, s pádnou rozhodností, zakročit proti nezodpovědnému experimentu volného verše, než rozklíží po staletí budovaný řád naší poesie! Zastavme ony samozvané proroky dekadence, padlé anděly skutečné poesie, neschopné podřídit se zvyku, obětovat zlomek svobody pro blaho rýmu!

Pro blaho rýmu je totiž bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla! Kým bychom byli bez všech těch jambů, trochejí a hexametrů? Zvěří bezbožně se oddávající smilstvu v předpraží ráje! I ta nejhloupější ovce v pastýřově stádě ctí sílu jeho hole a štěkot ovčáků, neb řád z nich plynoucí bachor jí plní a solí suché stvoly.

Bez pravidel stejně tak poesie mění se nutně v bezbřehý proud nesmyslnosti, žvást, brak!

Bez požehnání pravidel, bez svátosti omezení není krásy. Není volnosti!

Zastavme volné verše, než ovládnou naše srdce!

Zastavme volné verše!

25.9.2019
Sychravo

Nad lesem stoupá dým,

upíjí z kaluží,

ztrácí se v oblacích,

do světa navrací

sychravo.

 

Štiplavý vlhký chlad

zalézá pod kabát.

Po oknech kreslí mráz,

uvnitř i kolem nás

sychravo.

 

Končí se čas radovánek,

les se chystá na zimní spánek.

9.8.2019
Skřítci

Kam jste mi zmizeli

moji malí skřítci?

Kam vás lišky vzaly,

malí budulínci?

 

Tak dlouho chodím lesem

chodím lesem

lesem

Už ani nevím, kde jsem

nevím, kde jsem

kde jsem

 

Kolem jenom stromy

a kapradí

kapradí.

Ale nikdo, kdo mi

poradí

prozradí.

 

Cestu ven

nevidím žádnou.

Mlha přede mnou

a mlha za mnou.

 

Zase klopýtám přes bludné kořeny,

už zase klopýtám.

 

Kam jste mi zmizeli

moji malí skřítci?

Kam vás jezinky vzaly

malí pacholíčci?

31.3.2019
Šedivý vlas

Našla sis lásko první šedivý vlas.

Stříbrné smítko, co z hlavy nejde střást.

Prosím, nesnaž se ho skrýt,

vytrhnout či přebarvit.

Jen ať tě zdobí

ten vlásek popelový.

 

Našla sis lásko druhý šedivý vlas.

Důvěrný vzkaz, co poslal ti sám čas.

Píše, že nestojí, že kráčí,

tak nesnaž se ho přechytračit.

Jen ať tě zdobí,

pramínek popelový.

 

Našla sis lásko třetí šedivý vlas.

Možná ti přijde, že dříve všechno šlo snáz.

Věř mi, je to jenom zdání.

Skryj svou hlavu do mých dlaní.

Jen ať tě zdobí

copánek popelový.

 

Našla sis lásko poslední hnědý vlas…

 

1.1.2019
Starý pes

Ve stínu svého kotce

hledím krotce

na misku granulí.

 

S pocitem lovce

číhám na pohovce

a nevím, vstanu-li.

 

Tak dejte mi kost!

Já s kotcem jsem srost!

S kotcem - srost jsem!

 

Ze stínu svého kotce

hledím krotce

na feny.

 

(Čím dál víc)

podobám se fotce

svého otce,

životem znavený.

 

Tak dejte mi kost!

Já s kotcem jsem srost!

S kotcem - srost jsem!

 

Jsem starý pes,

vajgly strkám si do kapes

a kouřím, až když se setmí.

 

Granule snídám,

pusu si hlídám

před svými dětmi.

 

Jsem starý pes,

skrz mříže rez,

koukám, jak venku si toulaví psi

plní svý toulavý sny.

 

S kotcem - srost jsem!

 

Douška (v A dur):

Rostou mi zuby moudrosti,

postím se šunkou od kosti.

Těším se z malých radostí

a jsem s tím vcelku zadosti.

Bez starostí, bez starostí…

 

Hostím si svoje úzkosti,

stresem se bráním lenosti.

Od žádostí se oprostím

a jsem s tím vcelku zadosti.

Bez starostí, bez starostí…

 

15.11.2018
Udatný rytíř

Udatný rytíř

na rotopedu.

Nocí se řítí,

cíl stále vpředu.

 

Cíl jeho pouti,

fata morgána.

Udatný rytíř

bojí se rána.

 

Udatný rytíř

na rotopedu.

Nocí se řítí,

srdce má z ledu.

 

Na tisíc dílů,

nohy z olova.

Už nemá sílu

začínat znova.


Jeď, tak jeď!

Za zády vlci vyjí.

Už se neohlížej.

 

Jeď, tak jeď!

Pod koly klubka zmijí.

A zemská tíže.

 

Jeď, tak jeď!

Na nic už nečekej

a jeď si, kam chceš!

 

Jeď, tak jeď.

Možná, že sám před sebou

jednou ujedeš!

 

Udatný rytíř,

sklopené hledí.

Nocí se řítí,

do sebe hledí.

 

Za sebou spoušť

a spálená zem.

Jen zmáčknout spoušť

a čert ho vem.

 

Udatný rytíř

na rotopedu.

Nocí se řítí,

cíl stále vpředu.

 

Na horizontu

hvězdy už blednou,

zatím co on tu

nesmí sesednout.

7.11.2018
Koupil jsem v Tescu

Koupil jsem v Tescu

uzenou tresku.

Nejlepší v Česku!

(psali to v nedělním Blesku)

7.11.2018
Dopis v lahvi

Náš záchranný člun

je více než-li pln,

v záři bílých vln

se topí pevnost Eutopa.

 

Zástupy trosečníků

valí se z Titaniku.

Snad někdo podá ruku.

A po nás potopa…

 

Stádo ovcí

bloudí v kopcích,

hledá stéblo spásné.

 

Však všechna stébla

už jsme spásli.

Poslední ať zhasne…

 

Plujem spolu

po obzoru

na plastovém voru.

Bájná Atlantida pod námi.

 

Pod vrstvou igelitu,

snad jednou objeví tu,

pár seschlých trilobitů

s velkými hlavami.

 

Stádo ovcí

na ledovci,

voda už se vaří.

 

Nejdřív půjdou

ženy, děti,

nakonec staří.

 

Jenže můj táta, zpívá si, zpívá: „It´s my life!“

A já taky, zpívá si, zpívá: „It´s my life!“

A mý děti, zpívaj si, zpívaj: „It´s my life!“

 

Ale co tady jednou zbude,

když tuhle píseň už zpívaj si všude?

Co tady po nás zůstane,

až velká voda opadne?

 

7.11.2018
Quijo tam!

Na plátně se mihotá

příběh Dona Quijota.

Lidi v sále se chichotaj,

Jen já křičím: "hele, ticho tam!"

 

Když na plátně se mihotá

příběh Dona Quijota.

Jen já chápu ten jinotaj,

tohle je příběh mýho života.

2.11.2018
Zástupy tupých

 

Zástupy tupých jdou,

do kroku písně své zpívají.

Jdou, jedna za druhou,

k pokroku stádo své vzývají.

 

Pravidelné rozestupy

a úderná hesla.

Odhodlaný pohled supí,

jdou se chopit vesla.

(kormidelník zůstává?)

 

Teď my! Teď my! Do tmy!

Teď my! Teď my! Do tmy!

Společně jdeme, já i ty,

v zástupu stupidity…

 

13.3.2018
Hroši (gangsta-blues)

Hrosi.JPG

 

Hroši, hroši

jsou hodně tvrdý hoši.

Kdo se s nima nekámoší,

ten skončí na dně v koši.

Jako pomačkaný papír,

ať jsi slon a nebo tapír.

 

Hroši, hroši

jsou hodně tvrdý hoši.

Kam tahle hroší parta vkročí,

všechno je o dost plošší.

Dej si bacha hroši jdou,

vše co maj′ v cestě zválcujohou.

 

Hroši, hroši

jsou hodně tvrdý hoši.

Ať jdou savanou či pouští,

únavu si nepřipouští.

Nikdy nedostanou úžeh,

ochrání je hroší kůže.

 

22.12.2017
Bude ticho

I.

Až kola se zastaví,

až vypnou se hlučné stroje.

Až závity zrezaví,

a smyjí se tištěné spoje.

 

Až repráky přestanou ječet

a displeje přestanou blikat.

Až všechny naše prohlížeče

se ponoří do ticha.

Bude ticho...

 

II.

I vítr se utiší,

a řeky přestanou téct.

Lidé v tom tichu uslyší

slova písně, co chce je vést.

 

Nebude tam, ani zpět,

nebude nahoře, ani dole.

Ticho zaplaví celý svět,

a nejmíň dalších sto let

Bude ticho…

 

III.

Před tichem nebude kam jít,

ni na západ, ani na východ.

Všude zavládne tichý klid.

Nic už nepřekřičí to ticho.

 

Lidé v tom tichu uslyší,

to, co nelze říci slovy.

Malí stejně jak nejvyšší

z myslí shodíme své okovy.

Bude ticho…

 

IV.

Až se kola zastaví,

až vypnou se hlučné stroje.

Až pomine bezpráví,

a skončí se zbytečné boje.

 

Pak se chytneme za ruce

a budeme spolu mlčet.

Bude to malá tichá revoluce,

revoluce bez puče.

Jenom ticho…

 

----------------------------------------

 

V.

Časem děti se osmělí,

budou šeptat, že ticho je tísní.

Pak se přidaj i dospělí

proroci s falešnou na rtech písní.

 

A dřív než se nadějem,

budem v pěst zase svírat ruku.

A bez tiché naděje

svět zas utopí se v hluku.

Nebude ticho.

9.5.2015
Je jaro (shovívavá)

Islámský stát,

nechává mě spát.

Jen ať si kluci hrají,

mně se o holkách sny zdají.

Je totiž jaro,

konečně jaro.

 

O Boko Haram,

já se nestarám.

Ani Íránský atom,

fakt nestojí mi za to.

Je totiž jaro,

konečně jaro.

 

Nepál mně nepálí,

svět tiše pozoruji zpovzdálí.

Pod rozkvetlou třešní,

si čtu noviny dnešní.

Je jaro.

 

Ani ten Putin,

mně nezarmutí.

Jen ať si Ukrajinu ukrajuje,

co na tom sejde, mně dobře tu je.

Je totiž jaro,

konečně jaro.

 

No ani Zeman,

vliv na to nemá.

Jen ať si svoje moudra prohlašuje,

mně to vážně vůbec nevzrušuje.

Je totiž jaro,

Konečně jaro.

 

Nepál mně nepálí,

svět tiše pozoruji zpovzdálí.

Živelné pohromy a války,

ke mně nedolehnou z dálky.

Je jaro.

11.2.2015
Žáby (sebezpytná agitka zřizovatele Zverimexu)

Složil jsem píseň o svých žábách,

i v lepších kapelách se to někdy stává,

když dojdou vznešená témata,

na řadu přichází zvířata.

 

Složil jsem píseň o svých žábách,

nezvyklé téma, tak trochu váhám,

zda jde o znak originality nebo tvůrčí krize,

zda jsem ji napsal pro radost, anebo pro peníze.

 

Složil jsem píseň o svých žábách,

kterou Vám tímto k posouzení předkládám.

Berte ji, prosím, Vážení,

jen jako malé zpestření.

 

Zpestření všední života nudy,

praktickou radu, když nevíte kudy.

Když se Vám život zadrhává,

nevěšte hlavu, svěřte ho žábám.

 

Když Vás osud krutě ničí,

šéf na Vás křičí, když je všechno… ničím.

Když se k Vám štěstí točí zády,

berte to v klidu a kupte si žáby.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kupte si žáby!

(scénická pozn.: tento refrén nutno interpretovat naléhavě a opakovaně, tj. min. 8x)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Složil jsem píseň o svých žábách,

kterým teď prostřednictvím televizních obrazovek mávám.

 

10.2.2015
Sele (pig-pop)

V domečku žilo si sele,

mělo se náramně vesele-le-le-le.

Málokdy vstalo z postele,

po těle smrdělo kysele-le-le-le.

 

Sele,

od ocásku k rypáčku.

Celé sele,

smrdělo to, smrdělo

celé.

 

Až jednou to sele z postele vstalo,

Studenou vodou se osprchovalo.

 

V domečku žilo si sele,

mělo se náramně vesele-le-le-le.

A to je konec, přátelé,

teď už je to sele studené, le-le-le-le.

9.2.2015
Raffi (óda na krk)

Žirafa dlouhokrká

po sodovce dlouho krká.

Bublinkám to trvá chvíli,

nežli dojdou krkem k cíli.

 

Raffi, sen všech upíru,

šálu štrykuje si na míru.

A je to sranda na žíněnce,

když má metat kotrmelce.

 

Raffi, Raffi, Raffička,

naše žirafičí holčička.

S hlavou pořád v oblacích,

nikdy úsměv z pysků neztrácí.

 

Raffi, rafinovaná (jako cukr z řepy)

flekatě pomalovaná (je pořád happy)

Život bere s nadhledem.

hravě zvládne, co my nesvedem′.

9.2.2015
Bílé myši (grunge-Ementál)

Když chcete vidět bílé myši,

musíte být, na mou duši,

hodně tiší.

 

Ony totiž bílé myši,

na mou duši, zatraceně

dobře slyší.

 

Mají k tomu na hlavě dvě velké uši

a tak každé nebezpečí hned vytuší.

 

V okamžiku, bílé myši,

schovají se do svých skrýší.

 

 

V podzemních dírách dají si sýra

a až do rána pískají si písničky svý.

 

V podzemních dírách už muzika hřímá.

Tak přilož ucho k díře, ať taky víš (ou jé),

že myší underground fakt báječně zní.

9.2.2015
Komáří (zamilovaná)

Na tváři mě poštípali komáří a toho, co se nedaří je málo, ale bolí o to víc.

A tak na tváři mám tři štípance komáří a výraz, že se nedaří mi vlastně skoro nic.

 

Co se mi nedaří,

je zapomenout

na tvou krásnou tvář,

 

když bzukot komáří

mne ze sna budí,

v okně luny zář

 

mi v srdci rozzáří

ten lásky plamen,

není větší žhář,

 

taktak se podaří

mi ukrýt hlavu

do tmy pod polštář.

 

Kde na tváři mě neštípají komáří a toho, co se nedaří je málo, ale bolí o to víc.

A tak na tváři mám tři štípance komáří a výraz, že se nedaří mi vlastně skoro nic.

 

Rostou mi zuby moudrosti,

pro blbosti se nezlostím,

postím se šunkou od kosti,

ctnosti se bráním leností,

hostím si svoje úzkosti,

od žádostí se oprostím

a mou jedinou starostí

jsou moje zuby moudrosti.

 

12.12.2013
Seznamovací (tango)

Chtěl bych se umět seznamovat.

S lidma, které ještě neznám.

Známosti navazovat.

Mít jich brzy plný seznam.

 

Chtěl bych mít hromadu známých.

Však místo toho jsem jen sám.

Já zkrátka v seznamování

se asi vůbec nevyznám.

- - -

Měl bych si asi nastudovat,

jak se zbavit svého studu.

Tolik se nestrachovat,

že někde říznu si ostudu.

 

Vypil jsem studnu poznání,

však furt jsem čumák studený.

Holt zkrátka seznamování,

asi není mi souzený.

- - -

pa-pa-pá-padada

5.12.2013
V Africe (demografická odrhovačka)

 

V Africe lidí je spousta,

protože pořád jen se mají rádi.

Na oběd dají si chrousta

a potom zase jen se mají rádi.

V Africe lidí je spousta.

 

V Asii lidí jsou mraky,

protože se mají rádi taky.

Mají tam přecpaný vlaky,

protože se mají rádi taky.

V Asii lidí jsou mraky.

 

A Evropané vymírají,

protože vůbec se nemají rádi.

Antikoncepci užívají,

anebo vůbec se nemají rádi.

Evropané vymírají.

 

V Africe, staří i mladí,

pořád jen chtěj se mít rádi.

Ač jim tam nemoci řádí,

pořád chtěj jenom šoustat

V Africe lidí je spousta.

 

5.12.2013  (upr. 11.2.2015)
Labutě trhají se z opratí (povodňová rozvaha)

 

Labutě trhají se z opratí,

v nozdrách cítí vůni dálek.

Splynout s proudem, už se nevrátit.

jako rozmočený nedopalek.

Labutě trhají se z opratí,

kdesi v dálce na nebi se blýsklo.

Labutě trhají se z opratí

a moře nikdy nebylo tak blízko.

 

Labutě trhají se z opratí

a město potápí se do tmy.

Když se z lásky touha vytratí,

možná na čase je zvednout kotvy.

Labutě trhají se z opratí,

vítr vymetá jim z peří špínu.

Labutě trhají se z opratí.

Tak proč cítit vinu, proč cítit vinu?

 

Tak se trmácel světem,

jak zbloudilá střela,

však jen jedna písnička

v hlavě mu zněla.

A nezmizela,

aspoň nikdy ne zcela,

Santiago de Compostela.


Tak se trmácel světem,

a ač dělal, co dělal,

velká černá díra

v hrudi mu zela.

A nezmizela,

aspoň nikdy ne zcela,

Santiago de Compostela.

 

Labutě trhají se z opratí,

voda podemílá mělké břehy.

To, co před chvílí už neplatí,

vždyť láska popravuje zběhy.

Labutě trhají se z opratí,

jedna za druhou mizí mi v dálce.

Labutě trhají se z opratí.

Labutě trhají se z opratí.

 

6.2.2013
Pastelkou na papír

Pastelkou na papír

nakreslím malou holubičku

pod nápis: Ať žije mír!

pak přilepím to na dřevěnou tyčku a z balkónu vyvěsím a

budu zpívat si tuhle písničku

a i když svět nezměním,

nevadí, aspoň nelením.

 

Ó lalalalalala,

já mám rád kreslení.

 

(text písně pro skupinu Luxus)

21.1.2013  (upr. 22.1.2013)
Dítě

Užasle civěl na bílý uzlíček vyplňující sotva třetinu dětské postýlky. Dítě - Moje dítě - opakoval si v duchu a přitom se usilovně snažil navodit si pocit patřičného dojetí, který se však z neznámých příčin ne a ne dostavit. Tupé prázdno jeho hlavy tak pozvolna zaplňovaly nepřipravenéhonejrůznější obavy, vesměs iracionální, které ho škrtily jako krajková šněrovačka novorozeně. Ačkoli se na otcovskou roli poctivě připravoval přes osm měsíců, musel si připustit, že čerstvě nabytá zodpovědnost za cizí život jej zastihla zcela nepřipraveného.

Z existencionálních úvah novopečeného tatínka zakrátko vyrušil pronikavý ryk, vycházející jakoby zpoza postýlky, který postupně nabýval na frekvenci i síle. Když se opatrně nahnul nad postýlku ve snaze dopátrat se jeho zdroje, s údivem zjistil, že všechen ten kravál vychází z miniaturních úst dítěte. Co ale s tím? Obyčejně by v takové situaci přiskočila maminka, vzala dítě do náruče a během chvíle jej utišila požadovanou dávkou mléka. Jenomže maminka si v této povídce nepřála být - prý, že mateřství (a kojení zvlášť!) jest výsostně intimní záležitostí v životě ženy, kterou neradno snižovat laciným exhibováním před čtenáři této pokleslé revue. A navíc prý po porodu ještě všechno neshodila. A tak musel malého křiklouna utišit sám.

Ale jak? Bezradně přešlapoval u postýlky v naději, že řvaní prcka časem omrzí. Tento přístup však selhal, stejně jako houpání v náručí, dudlík, všeliké konejšivé zvuky a další způsoby doporučované odbornou literaturou, jejíž stohy se mu už půl roku kupily na nočním stolku. Ale zkuste si číst v leže moudra zkušených rodiček a neusnout při třetí větě…

Zoufalá situace volá po zoufalých činech, řekl si, a pustil se do zpěvu lidových písní. A ono to překvapivě zabralo! Ale jen co dozpíval, ujalo se zpěvu opět dítě a jímavý folklor vystřídal drásavý hardcore. A tak rychle spustil další - Černé oči - a poctivě odzpíval všechny sloky, přičemž v té poslední se, jako obvykle, neubránil slze dojetí. Leč ani krutý osud naverbovaných chlapců malého křiklouna neobměkčil - nenasytné dítě si žádalo další. A tak zpíval - jednu za druhou, tu dětskou, tu zamilovanou, občas nějakou koledu, pečbuřťáckou nebo do pochodu - písně dávno nezpívané, o kterých už skoro zapomněl, že je zná. A dítě spalo. Ale jen na chvíli přestal, aby nabral dech a rozmyslel další repertoár, v ten okamžik novorozeně otevřelo oči a vzápětí i ústa.

Časem mu docházely nápady, zkusil tedy zrecyklovat něco ze začátku uspávání, ale prvotní úspěch se nedostavil - progresivní vkus dítěte si žádal stále nové, dosud neslyšené. A tak mu nezbylo, než začít si písně vymýšlet. Jelikož neměl v tomto oboru velké zkušenosti, jeho prvotiny za mnoho nestály, protože zněly jako nepovedené napodobeniny těch lidových, a taky kritika na nich nenechala nit suchou. Však tatínkova nezdolná touha utišit spolu s důsledným pedagogickým vedením utišovaného postupně vytříbily jeho kompoziční schopnosti na úroveň hitmakera.

A tak si spolu spokojeně hospodařili, děťátko hojně spalo - to jak tatínek vypouštěl do světa jednu pecku za druhou. Jedna z nich, myslím, že byla zrovna o lásce, doputovala až do ucha souseda - shodou okolností věhlasného hudebního producenta, který uhranut její dokonalostí, rozhodl se nahrát ji a zpeněžit. A jelikož to byl skutečně věhlasný producent, píseň zakrátko zněla ze všech reprobeden, díky čemuž tatínek nejenže pohádkově zbohatl, ale hlavně už nemusel zpívat - stačilo pustit rádio.

To už se na to maminka nevydržela dívat, nakojila vyhladovělé dítě a vyhubovala tatínkovi, že by se místo toho fantazírování mohl aspoň chvíli o mimino postarat, krom toho že ta pointa beztak nedává valného smyslu. To musel tatínek uznat, i když si pro sebe pomyslel, že mu maminka jenom nepřeje jeho závratně rozjetou hudební dráhu, patrně pro ty náruživé fanynky.

Dítě mezitím dosálo a usnulo. Uložili ho zpátky do postýlky a společně sledovali, jak se na jeho tvářičce objevil první náznak úsměvu.

 ⇡nahoru⇡